- - - - - - - - - - - - - - -
Om förlaget
- - - - - - - - - - - - - - -
Förlagets böcker

   Filosofi
   Martin Buber
   Psykologi &      Psykoterapi
   Historia, Antro-      pologi & Estetik
   Biografier
   Pocket

   Småskrifter
- - - - - - - - - - - - - - -
Utgivning 2018
- - - - - - - - - - - - - - -
Beställning

 
  Betram P. Karon: "Tragedin med schizofreni utan psykoterapi"
 

 

"Den verkliga tragedin med schizofreni, är inte symptomens svårighetsgrad och det lidande som följer för patienter och deras familjer, utan att vi känner till psykoterapeutiska behandlingar som fungerar, men ändå inte använder dem."

Varför?

"Att förstå människor som lider av schizofreni" skriver författaren, "innebär att ställas inför fakta om oss själva, våra familjer och vårt samhälle, som vi inte vill känna till, eller inte vill bli påminda om." Genom noggrann analys av långsiktiga vetenskapliga studier, visar författaren dessutom att forskning som stödjer psykoterapeutisk behandling, byggd på förståelse av schizofrena symptom, har åsidosatts eller "glömts bort".

Denna skriv är ett särtryck av en tidskriftsartikel skriven av den amerikanske professorn Bertram. P Karon. Den utgör ett viktigt bidrag till den breda och grundliga kunskapsöversikt som borde ligga till grund för psykosvården inte bara i USA utan även i Sverige.

Hft. 36 s. Pris 50 kr

ISBN 91-87852-39-X

   
 
 Dualis Förlag AB, Box 136, S-771 23 Ludvika, Telefon och Fax 0240-174 90, E-post dualis@dualisforlag.se