- - - - - - - - - - - - - - -
Om förlaget
- - - - - - - - - - - - - - -
Förlagets böcker

   Filosofi
   Martin Buber
   Psykologi &      Psykoterapi
   Historia, Antro-      pologi & Estetik
   Biografier
   Pocket

   Småskrifter
- - - - - - - - - - - - - - -
Utgivning 2018
- - - - - - - - - - - - - - -
Beställning

 
  Kristmann Gudmundsson: "Gudinnan och tjuren"
 

 

Denna historiska roman är en bred och mäktig skildring från KRETA, den sago- omspunna ön i Medelhavet, där en enastående rik och strålande kultur blomstrade för över 3000 år sedan.

Den isländske författaren Kristmann Gudmundssons mästerliga förmåga att skapa dramatik i handlingen, djup i människoskildringen samt rymd åt den värld han låter växa fram kommer här till din fulla rätt. I starka färger målar han det brokiga livet på ön, där ung- domen trängs kring kunskapens källor och där barbaren konfronteras med blomman av antik kultur och tradition.

Genom en ung makedoniers öde skildrar han den spänningsfyllda tid omkring 1400 f. Kr., då denna kultur gick sin dramatiska undergång till mötes.

Pocket, 448 s. Pris 55 kr

ISBN 91-87852-22-5

 
  Elgard Jonsson: "Tokfursten"
 

 

"Jag gör inte anspråk på att denna beskrivning av sju år på dårhus ska uppfattas och bedömas som en sann skildring. När man är helt galen så är man inte omdömesgill utan helt upp- slukad av sina föreställning om "den andra sidan". Utifrån denna förvrängda världsuppfattning är det dock en "sann skildring". Helt kort ska jag berätta förhistorien till mitt schizofrena dilemma:

Förnekelsens upplevelse var total och den blev min min modersmjölk - från den första till den sista droppen. Vid fyra års ålder försvann mamma. Det tog fyraåringen som bekräftelse på sin dålighet. Sedan vreds livslågan ner sakta, sakta. Korta ögonblick av overklighet följdes av allt längre besök i mellanvärlden. Vid sexton års ålder kom det egentliga schizofrena sammanbrottet, som tack vare hårt arbete formats till ett uppvaknande till möjligheterna och skratten.

Jag har skrivit denna bok därför att jag vill öka förståelsen för en synbart gåtfull sjukdom. Jag vill visa att det är möjligt att gå ut ur mörkret och in i verkligheten. Det är min förhoppning att nyinsjuknade unga människor ska slippa mina omöjliga år och få en chans att återfå sin rättmätiga plats bland människorna. (Ur bokens förord)

Pocket, 194 s. Pris 55 kr

ISBN 91-87852-23-3

 
  Barbro Sandin: "Den zebrarandiga pudelkärnan"
 

 

Sommaren 1983 deltog jag i en psykiatrikongress i Wien. Efter att ha lyssnat till många föreläsningar kände jag mig betryckt över hur litet intresse som ägnades åt de mänskliga livs- villkoren. Jag saknade tankegångar kring människans inväxande i världen och människan som samhällsvarelse vilkens liv får mening och innehåll i relation till medmänniskorna. Då bestämde jag mig för att berätta om vad jag sett och upplevt i patientarbete på den manliga kliniken vid Säters sjukhus där jag sedan mer än tolv år tillbaka hade tillbringat en stor del av min verksamma tid tillsammans med patienter med diagnosen schizofreni.

Främst hoppas jag till läsaren kunna förmedla hur patienter har utvecklats och återvänt till livet inom den vårdform som kallas "Sätermodellen".

Samtidigt som jag berättar om mina erfarenheter skildrar min första terapi- patient Elgard Jonsson i boken Tok- fursten sina erfarenheter av mentalvård och om hur vårt möte gav en början till förändring, från vilken han kunde arbeta sig ut ur sitt isolerade och döda rike in i gemenskapens förnyelse. Bara den som år efter år upplevt livets försvinnande och tillvarons stegvisa undergång kan ge en rättvisande skildring av mekanisering och sönderfall och om kampen tillbaka. Jag ser därför denna bok som ett komplement till Elgards självupplevda berättelse. (Ur bokens förord)

Pocket, 202 s. Pris 55 kr

ISBN 91-87852-31-4

   
 
 Dualis Förlag AB, Box 136, S-771 23  Ludvika, Telefon och Fax 0240-174 90, E-post dualis@dualisforlag.se